Skip to content
Geoparksti fra Øra til Simonsodden

Bergartene på Fen

Fenvulkanen raget over Ulefossområdet for 580 millioner år siden. Det var geologen Waldemar Brøgger, som først beskrev bergartene som var dannet fra denne vulkanen.

 

Det spesielle med bergartene på Fen er at de er dannet av vulkanisme, og samtidig inneholder de kalk. Det er sjeldent. Første gang noen beskrev slike bergarter var i 1921. Waldemar Christopher Brøgger er en av Norges mest kjente geologer. Han var den første som mente at bergartene på Fen var dannet av en vulkan. Fensfeltet og bergartene her er kjent for geologer i hele verden. Vulkanfjellet på Fen er slitt bort av istider, vær og vind.  Deler av Ulefoss ligger i området med vulkanske bergarter.

Det finnes bare en aktiv vulkan i hele verden som er lik Fenvulkanen. Den ligger i Tanzania. Vulkanen heter Ol Doinyo Lengai og er Masaienes hellige fjell (nrk.no).

I AFRIKA: Regiongeolog Sven Dahlgren sammen med Bjørn Haavind og Per Ole Lindhjem fra NRK/Ut i Naturen. Nordmennene besøkte vulkanen Ol Doinyo Lengai som ligger i Tanzania.

I AFRIKA: Regiongeolog Sven Dahlgren sammen med Bjørn Haavind og Per Ole Lindhjem fra NRK/Ut i Naturen. Nordmennene besøkte vulkanen Ol Doinyo Lengai som ligger i Tanzania.

Tilbake til toppen