DSCN2021.jpg

Sett av god tid. Erfaringen viser at elevene finner mye å undre seg over underveis, og de trenger tid til å undersøke og svare på spørsmål. Det er flott å ta med nistemat og spise på Simonsodden. Er det  god temperatur i Norsjø, er det flott å bade her også.

Ta med vann eller annet drikke. Det er ikke så lett å komme ned til vannkanten for å drikke andre steder enn på Simonsodden.

Før turen:

Vi anbefaler at læreren går gjennom turen i klasserommet på forhånd. Powerpointpresentasjon for bruk i klasserommet finner du på denne linken.

Under turen skal elevene svare på noen spørsmål på et spørreskjema. Rekkefølgen på spørsmåleme følger ruta, og svarene finnes underveis. Riktig alternativ krysses av i spørrearket.  Hensikten er at elevene skal komme nær og se viktige stoppesteder på ruta, og at de får med seg fakta under turen.

Det er laget to observasjonsskjemaer, ett for fugler og ett for planter. Planter og fugler er beskrevet under websiden for våtmarksområdet, men de kan ses hele veien fra Øra til Simonsodden. Derfor er det viktig at elevene kikker aktivt etter fugler og planter gjennom hele turen. Plantelivet endrer seg mye gjennom sesongen, så det er ikke sikkert at alle artene kan observeres.

Erfaringen viser at det er mye å holde styr på under turen om elevene skal fylle inn både spørreskjema og observasjonsskjemaene. Derfor vil vi anbefale at spørreskjemaet brukes på turen ned til Simonsodden og observasjonsskjemaene brukes på tilbaketuren. Hver elev bør ha sine egne skjemaer.

Underveis:

Vær obs på trafikken. Turen går langs en trafikkert vei som må krysses noen ganger.

| More