mangler_bilde.jpg

Vi kaller det en gang innenfor geologien når en bergart (en malm eller et mineral) fyller en sprekk eller spalte i berggrunnen. Bergarten i gangen er forskjellig fra berget rundt og kan ha trengt seg inn og størknet fra smelte eller blitt felt ut fra varme, vannaktige løsninger. En slik gang kan være fra noen få cm til mange meter tykk og fra noen desimeter til flere kilometer lang. Ganger kan være viktige malmårer, for eksempel veldig rike på jern eller kopper.





| More