Sovittsvaberg_lyse_felter_sovitt_640.jpg

Søvitt er en kalkbergart som er dannet ved vulkansk aktivitet. Søvitten består nesten bare av mineralet kalsitt, men kan også ha litt av kalk-fosfor mineralet apatitt og glimmer i tillegg til noen andre mørke mineraler.

| More